2. Leseabschnitt – Berlin – Umlegen

2. Leseabschnitt – Berlin – Voll gerne

2. Leseabschnitt – London – Abstand halten

2. Leseabschnitt – London – Fallensteller

Die zwei Gesichter der Buch Berlin

We are the dark

Das Cover von „Gefesselt – Der Anfang“

Cover-Release-Party