Finaler Leseabschnitt – Berlin – Schnell weg

Finaler Leseabschnitt – London – Bauernopfer

Finaler Leseabschnitt – London – Zielgenau

Finaler Leseabschnitt – London – So ist der Tod

2. Leseabschnitt – Berlin – Umlegen

2. Leseabschnitt – Berlin – Voll gerne

2. Leseabschnitt – London – Abstand halten